Świadczenie dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Roszczenia matki

dziecka pozamałżeńskiego

za okres ciąży i porodu

W okresie 3 lat od dnia porodu matka dziecka może dochodzić od ojca dziecka pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.  

Przykładowo:

WYDATKI
ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ I PORODEM

koszty opieki medycznej w czasie ciąży, badań medycznych, wizyt u lekarza ginekologa lub lekarza innej specjalności, jeśli wizyta jest związana z ciążą, koszty suplementów (witamin i minerałów) zaleconych ze względu na ciążę, koszty odzieży ciążowej, koszty wyprawki dla dziecka, zakup łóżeczka, kojca, kołyski, wanienki, fotelika samochodowego, wózka, koszty opieki położniczo-lekarskiej, środków higieniczno-sanitarnych, pieluch 

KOSZTY TRZYMIESIĘCZNEGO UTRZYMANIA MATKI
W OKRESIE PORODU

koszt zakupu witamin i lekarstw, koszt zakupu wyżywienia dla matki (wtym koszty specjalnej diety), koszt ponoszenia wizyt lekarskich i dojazdu do lekarza, koszt utrzymania mieszkania oraz koszt zakupu odzieży do szpitala, maści , wkładek laktacyjnych, 

W przypadku, gdy ojciec nie uznał dziecka lub jego ojcostwo nie zostało ustalone 

W przypadku, gdy ojciec nie uznał dziecka lub jego ojcostwo nie zostało ustalone matka może dochodzić powyższych roszczeń tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa (nie dotyczy sytuacji, gdy dziecko urodziło się nieżywe, gdyż sądowe ustalenie ojcostwa w stosunku do dziecka, które urodziło się nieżywe, jest niedopuszczalne).

Udział matki i ojca w powyższych wydatkach jest ustalany proporcjonalnie - zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z nich. 

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Lenda
radca prawny
© Copyright Małgorzata Lenda. All Rights Reserved.

DANE KONTAKTOWE

+48 506 00 11 30

m.lenda@malgorzata-lenda.pl

ul. Ogrodowa 8/94, 00-896 Warszawa