Rozwód

Zmiana

Kiedy potrzebujesz wsparcia

STATYSTYKI

Statystyki podają, że liczba małżeństw spada, rozwodów rośnie, a główną przyczyną rozwodów w Polsce jest niezgodność charakterów. Jednak w większości spraw rozwodowych istnieje więcej niż jedna przyczyna rozpadu małżeństwa.

TWÓJ PRZYPADEK

Ty nie jesteś przypadkiem statystycznym, Twoja sprawa jest indywidualna i wymaga uwagi, wymaga przygotowania. Sprawy rozwodowe są szczególne, przeważnie bowiem oznaczają duży wysiłek emocjonalny i reorganizację życia.

NIE LEKCEWAŻ

Nie lekceważ sytuacji, w której się znajdujesz. Nawet jeśli w Twojej ocenie wyłączną przyczyną rozpadu Twojego małżeństwa było niedochowanie wierności małżeńskiej, Twój małżonek/Twoja małżonka może mieć zupełnie inny punkt widzenia.

Podobno mężczyźni
przygotowują się do rozwodu 3 lata,

kobiety 3 miesiące... pomyśl o tym...

Jeśli masz wątpliwości co do swojej sytuacji, po prostu umów się na konsultację. Poznasz inny punkt widzenia. Może Cię zainspiruje.
Poprowadzę Twoją sprawę z zaangażowaniem, dyskrecją i wyczuciem. Rozwód to często duże przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające udziału nie tylko prawnika, ale także innych specjalistów, którzy udzielą Ci koniecznego wsparcia, np. psychologicznego. Współpracuję z psychologami, trenerami rozwoju osobistego i innymi specjalistami, którzy pomogą Ci przejść przez ten trudny okres. 

Nie każdy małżonek jest skłonny do poszukiwania rozwodowego kompromisu, nawet ze względu na dobro swoich dzieci. Ale jeśli tylko dostrzegasz szansę na uzgodnienie z małżonkiem warunków rozwodu i wypracowanie porozumienia wychowawczego dotyczącego Waszych wspólnych dzieci, może to znacznie przyspieszyć uzyskanie rozwodu. Na każdym etapie Twojej sprawy warto rozważyć pośrednictwo mediatora. Będę Cię wspierać w trakcie mediacji i w toku prac nad porozumieniem wychowawczym.

Kiedy możesz żądać rozwodu? 

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, by sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. W każdej sprawie o rozwód sąd będzie ustalał, czy nastąpił zupełny zanik więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych między małżonkami i czy jest on trwały, czy też może jest jeszcze szansa na powrót do zerwanych więzi i restytucję małżeństwa.

Nawet jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków, rozwód jest niedopuszczalny:

 1. jeśli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (sąd będzie ustalał m.in. czy utrzymanie dotychczasowego stanu będzie dla dzieci bardziej korzystne niż orzeczenie rozwodu)
 2. orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. nieuleczalna choroba małżonka, który wymaga pomocy)
 3. gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Co tak naprawdę jest ważne?

W wyroku orzekającym rozwód sąd obligatoryjnie orzeka:

 • o rozwiązaniu małżeństwa
 • o winie rozkładu pożycia jednego albo obojga małżonków lub nie orzeka o winie na zgodne żądanie małżonków
 • o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków
 • w jakiej wysokości każdy z małżonków pokrywa koszty wychowania i utrzymania dziecka
 • o kontaktach rodziców z dzieckiem, jednak na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o kontaktach
 • o sposobie korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie

W wyroku rozwodowym sąd może orzec:

 • na żądanie małżonka nakazać eksmisję drugiego małżonka
 • na zgodny wniosek stron o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków
 • na żądanie małżonka zasądzić alimenty od drugiego małżonka
 • na wniosek jednego z małżonków dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu

Wina w rozkładzie pożycia

Ustalenie winy w rozkładzie pożycia ma znaczenie przede wszystkim dla określenia ewentualnego obowiązku alimentacyjnego. O możliwych konsekwencjach finansowych orzeczenia rozwodu w zakresie winy rozkładu pożycia przeczytaj tutaj. Gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, rozwód nie jest dopuszczalny, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Porozumienie wychowawcze

Rozwodowe porozumienie wychowawcze to sformułowane na piśmie ustalenia małżonków/rodziców o sposobie wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jego sporządzenie nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak małżonkowie nie spiszą porozumienia wychowawczego decyzja o władzy rodzicielskiej po rozwodzie będzie należeć do sądu. Podobnie decyzja o kontaktach rodziców z dzieckiem po rozwodzie, chyba że rozwodzący się małżonkowie złożyli zgodny wniosek, by sąd nie orzekał o kontaktach. Więcej na temat zasad orzekania przez sąd o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym przeczytasz na stronie Władza rodzicielska.

UWAGA - idą zmiany!

ROZWÓD i SEPARACJA przed sądem – co się zmieni?

Czy prawo do rozwodu i separacji zostanie ograniczone?

Od lipca 2018 r. trwają konsultacje nad projektem ustawy opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa ma wprowadzić kilka ważnych zmian do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów proceduralnych w tym zakresie. Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. rodzinnego postępowania informacyjnego.

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Lenda
radca prawny
© Copyright Małgorzata Lenda. All Rights Reserved.

DANE KONTAKTOWE

+48 506 00 11 30

m.lenda@malgorzata-lenda.pl

ul. Ogrodowa 8/94, 00-896 Warszawa