NOTA PRAWNA

Strona internetowa www.malgorzata-lenda.pl (dalej: STRONA) stanowi własność Małgorzaty Lenda prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Lenda, Warszawa, ul. Ogrodowa 8/94 (dalej: KANCELARIA). Znak graficzny (logo) KANCELARII użyty na STRONIE podlega ochronie prawa autorskiego, a wyłączne autorskie prawa majątkowe do tego znaku graficznego przysługują KANCELARII. Treści zawarte na STRONIE stanowią wyłącznie materiał poglądowy i zwięzłe streszczenie niektórych instytucji prawnych i selektywnie wybranej problematyki.

Żadne informacje na STRONIE nie stanowią porady prawnej i nie powinny być traktowane jako porada prawna ani też nie zastępują opinii prawnej w konkretnej sprawie. W każdym przypadku osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej związanej z treściami zawartymi na STRONIE powinny zasięgnąć opinii KANCELARII uwzględniającej indywidualne okoliczności danej sprawy i stan prawny na dzień sporządzenia opinii. Wszelkie treści zamieszczone na STRONIE są aktualne na dzień ich zamieszczenia.

KANCELARIA nie gwarantuje aktualności danych zawartych na STRONIE ani ich przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. KANCELARIA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku ze STRONĄ lub jakąkolwiek treścią czy materiałem zamieszczonymi na STRONIE lub w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na STRONIE.

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Lenda
radca prawny
© Copyright Małgorzata Lenda. All Rights Reserved.

DANE KONTAKTOWE

+48 506 00 11 30

m.lenda@malgorzata-lenda.pl

ul. Ogrodowa 8/94, 00-896 Warszawa