Nieruchomości

Od wielu lat zajmuję się problematyką nieruchomości. Nieruchomości pojawiają się w różnych kontekstach – najczęściej przy podziale majątku wspólnego małżonków czy dziale spadku.

Majątek bywa przyczyną wyczerpujących konfliktów i długotrwałych sporów sądowych.
W swojej praktyce udzielam pomocy prawnej i podejmuję się prowadzenia postępowań sądowych dotyczących nieruchomości, na przykład w sprawach:

 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (np. instalacje i sieci na nieruchomości)
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości/służebności
 • immisje (problem z uciążliwym sąsiadem – np. hałas, zapachy)
 • roszczenia między współwłaścicielami nieruchomości
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • eksmisja z nieruchomości/z lokalu
 • wydanie nieruchomości
 • umowy najmu/dzierżawy i o podobnym charakterze
 • roszczenia najemców, wstąpienie w stosunek najmu i stwierdzenie stosunku najmu
 • ochrona własności i posiadania
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i inne sprawy wieczystoksięgowe
 • pomoc przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości (lokalowych, budynkowych, gruntowych) i własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej (analiza stanu prawnego oraz dokumentacji przed dokonaniem transakcji)

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Lenda
radca prawny
© Copyright Małgorzata Lenda. All Rights Reserved.

DANE KONTAKTOWE

+48 506 00 11 30

m.lenda@malgorzata-lenda.pl

ul. Ogrodowa 8/94, 00-896 Warszawa