Spadki

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe, prawo rodzinne i prawo nieruchomości często krzyżują się ze sobą w jednej sprawie, dlatego wszystkie te obszary pozostają w zakresie spraw, które obsługuję jako radca prawny. Doradzam moim klientom w sferze ich uprawnień i zobowiązań majątkowych na wypadek spadkobrania, jak również prowadzę przed sądem sprawy z zakresu prawa spadkowego, m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zapłatę zachowku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Czy wiesz, że?
W 2015 r. do kodeksu cywilnego wprowadzono zmiany polegające na tym, że jeśli spadkobierca nie złoży innego oświadczenia, dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza dochodzi w wyniku złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub wskutek upływu 6 miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. A od chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swego majątku.

Oznacza to, że od chwili przyjęcia spadku przez spadkobiercę, wierzyciel spadkodawcy może skierować egzekucję do majątku spadkobiercy, nie musi czekać na sporządzenie spisu inwentarza i ustalenie wartości spadku.   

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Lenda
radca prawny
© Copyright Małgorzata Lenda. All Rights Reserved.

DANE KONTAKTOWE

+48 506 00 11 30

m.lenda@malgorzata-lenda.pl

ul. Ogrodowa 8/94, 00-896 Warszawa