Alimenty dla rodziny

Alimenty 

na zaspokajanie potrzeb rodziny

Komu przysługują i w jakim celu?

Jest to roszczenie, którego małżonek może dochodzić przed sądem od współmałżonka w czasie trwania małżeństwa. Celem tego postępowania jest uzyskanie od małżonka środków materialnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny jako całości oraz zaspokojenia usprawiedliwionych indywidualnych potrzeb członków rodziny.

Kiedy relacje małżonków ulegają pogorszeniu a jedno z nich przestaje współuczestniczyć w życiu rodziny i nie łoży na rodzinę - to typowa sytuacja uzasadniająca wystąpienie z roszczeniem o zaspokajanie potrzeb rodziny.

Małżonek może wystąpić ze swoim roszczeniem w stosunku do współmałżonka zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie nie ma dzieci.

Istnieją rozbieżne stanowiska w orzecznictwie co do wpływu pozostawania małżonków w separacji faktycznej na ich obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek ten wygasa natomiast z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód między małżonkami.  

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Lenda
radca prawny
© Copyright Małgorzata Lenda. All Rights Reserved.

DANE KONTAKTOWE

+48 506 00 11 30

m.lenda@malgorzata-lenda.pl

ul. Ogrodowa 8/94, 00-896 Warszawa